رانندگان مقصر چه کلک هایی که بلدند؟


روزنامه تماشاگران امروز – میثم فرزیان: بیمه شخص ثالث قوانین خاص خود را دارد؛ از تخفیف برای رانندگان بدون خسارات تا ۷۰ درصد حق بیمه گرفته تا پرداخت جریمه ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی در هنگام تمدید بیمه. به همین خاطر هنگام تصادف اگر مقصر باشیم نباید تمرکزمان را از دست بدهیم و از روی دستپاچگی اقدام به کاری بکنیم که بعدا پشیمانی و ضرر مالی را برای ما دربر داشت باشد. این ضرر مالی می تواند جریمه پلیس به خاطر ترافیک، از بین رفتن تخفیف ۱۰ تا ۷۰ درصدی هنگام تمدید بیمه یا پرداخت خسارت به خاطر استفاده از کوپن بیمه شخص ثالث باشد.

در برخی از تصادفات بدون خسارت جانی و کم هزینه بهتر است برای جلوگیری از ضرر مالی، خودمان نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنیم و از مراجعه به بیمه بپرهیزیم. به طور کلی باید در تمامی تصادفات با خسارت کمتر از ۲۰۰ هزار تومان، خسارت از جیب فرد مقصر پرداخت شود تا هم در مراجعه به بیمه زمان زیاد تلف نشود و هم در زمان تمدید بیمه ضرر مالی نکنیم. در تعدادی از تصادفات هم که هزینه خسارت بالا نیست و انسانی آسیب ندیده برای جریمه نشدن از طرف پلیس، باید صحنه تصادف را به هم زد و بدون کروکی به شرکت بیمه مراجعه کرد. در این مطلب با حالاتی که خودروی سواری با خودروی دیگر تصادف می کند آشنا شده و نحوه تصمیم گیری در آن زمان را بررسی می کنیم.

 

رانندگان مقصر چه کلک هایی که بلدند؟

وقتی تخفیف بیمه شخص ثالث ندارید

اگر در هنگام تصادف، شما مقصر هستید و بیمه شخص ثالث شما هیچ تخفیفی ندارد، باید مبلغ ۲۹۴ هزار تومان را به یاد داشته باشید. اگر تصادفات شما کمتر از ۲۹۴ هزار و ۶۰۰ تومان باشد بهتر است خسارت را از جیب بپردازید، زیرا تخفیف ۹۸ هزار و ۲۰۰ تومانی سال آینده تان از بین می رود. در تصادف سپر به سپر یا آسیب دیدن گلگیر در خودروهای مرسوم هزینه خسارتی که به اتومبیل طرف دوم تصادف وارد می شود کمتر از ۲۹۴ هزار و ۶۰۰ تومان است. پس در این شرایط سعی کنید که هزینه را از جیب تان پرداخت کنید اما اگر هزینه خسارت بیش از این مبلغ باشد بهتر است مبلغ خسارت را بیمه پرداخت کند.

وقتی یک سال تخفیف بیمه شخص ثالث دارید

حالا فرض می کنیم با یک سال تخفیف بیمه شخص ثالث تصادف کرده اید. یعنی سال قبل را بدون دریافت خسارت طی کرده اید. در هنگام تصادف اگر مقصر بودید باید هنگام برآورد خسارت عدد ۳۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان را در ذهن داشته باشید. اگر خسارت خودروی مقابل بیشتر از این عدد شد بهترین کار استفاده از کوپن بیمه شخص ثالث است.

 

حال اگر خسارت شما کمتر از ۳۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان شد، بهتر است خودتان نسبت به پرداخت بیمه اقدام کنید زیرا تخفیف ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تومانی که دوره بعد بیمه به شما تعلق می گیرد از بین می رود و هم اینکه باید ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان جریمه اولین خسارت دریافتی از بیمه را در ابتدای دوره بعد بیمه پرداخت کنید. تعمیر کامل گلگیر، از بین رفتن سپر و چراغ ها یا برخی آسیب دیدگی ها شامل چنین خسارتی می شود.

 

رانندگان مقصر چه کلک هایی که بلدند؟

وقتی دوسال تخفیف بیمه شخص ثالث دارید

وقتی دو سال تخفیف بیمه دارید یعنی در دوره بعد بیمه با سه سال تخفیف ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ هزار تومان کمتر حق بیمه می دهید. حالا اگر تصادف کنید و اولین کوپن را از دست بدهید ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان جریمه در سال بعد از شما کم می شود. در این صورت نه تنها ۱۹۶ هزار تومان تخفیف شما می پرد بلکه به همین اندازه باید جریمه پرداخت کنید. در صورت تصادف با اتومبیل و استفاده از اولین کوپن شما برای تمدید بیمه خود مجموعا مبلغ ۳۹۲ هزار و ۸۰۰ تومان ضرر می کنید. همچنین میزان تخفیفات شما از صفر محاسبه می شود. در این صورت بهتر است در تصادف هایی که خسارت خودور کمتر از ۳۹۲ هزار و ۸۰۰ تومان می شود، خسارت را خودتان پرداخت کنید نه بیمه.

وقتی سه سال تخفیف بیمه شخص ثالث دارید

وقتی سه سال تخفیف بیمه شخص ثالث شما در کارت بیمه تان محاسبه شده یعنی سال آینده با تخفیف ۴۵ سال بدون خسارت رو به رو می شوید. البته این در صورتی است که از هیچ یک از کوپن های پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث تان استفاده نکنید. اگر در این شرایط خواستید از اولین کوپن بیمه نامه خود استفاده کنید به یاد داشته باشید مبلغ ۲۹۴ هزار تومان را به بیمه خود بسپارید.

وقتی چهار سال تخفیف بیمه شخص ثالث دارید

به بیمه نام شخص ثالث خود مراجعه کنید و ببینید که چند سال تخفیف دارید. اگر این تخفیف چهار سال است بدانید که در هنگام مقصر شدن در تصادف بهتر است تا مبلغ ۵۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان را خودتان پرداخت کنید نه شرکت بیمه تان. زیرا با اولین دریافت خسارت باید مبلغ ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان در تمدید بیمه جریمه بدهید و تخفیف ۳۹۲ هزار و ۸۰۰ تومانی را نیز از دست می دهید. پس اگر با راننده اتومبیل خسارت دیده با مبلغی پایین تر از ۵۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان توافق کردید آن را از جیب خود بپردازید.

 

رانندگان مقصر چه کلک هایی که بلدند؟

وقتی پنج سال تخفیف بیمه شخص ثالث دارید

اگر هنگام تصادف با خودروی دیگر مقصر شدید و متوجه شدید که ۵ سال تخفیف حق بیمه در بیمه نامه تان ثبت شده است، بهتر است خسارت کمتر از ۶۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان را در محل تصادف پرداخت کنید تا هنگام تمدید بیمه ضرر غیرعقلانی نکنید. در صورتی که زمان تمدید بیمه ۶ سال بدون خسارت باشید ۴۹۱ هزار تومان تخفیف می گیرید. پس با دانستن اینکه باید ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان در اولین تصادف جریمه بدهید و تخفیف ۴۹۱ هزار تومانی بیمه تان از بین می رود، بهتر است خسارات تا سقف ۶۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان را خودتان پرداخت کنید.

شش سال تخفیف بیمه شخص ثالث دارید

وقتی شش سال تخفیف بیمه شخص ثالث دارید در زمان اولین تصادف بی درنگ کوپن خود را هدر ندهید. زیرا مبلغ ۵۸۹ هزار و ۲۰۰ تومانی تمدید کردن بیمه تان از بین می رود، ضمن اینکه ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان جریمه به مبلغ حق بیمه تمدید بیمه نامه شخص ثالث تان اضافه می شود. پس اول تعیین خسارت حدودی کنید و اگر مبلغ این خسارت که به خودروی مقابل تان وارده شده ۷۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان است و شما مقصر هستید این تخفیف را از جیب بپردازید.

تخفیف بیمه شخص ثالث بالای هفت سال دارید

اگر ۷ سال تخفیف در بیمه نامه تان ثبت شده یعنی برای تمدید، تخفیف ۸ سال بدون خسارت بودن برای شما در نظر گرفته می شود. تخفیف بیمه شخص ثالث بالای ۸ سال بدون خسارت ۶۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان است. وقتی بیمه شما استفاده شود، باید ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان در زمان تمدید جریمه پرداخت کنید. به این ترتیب بهتر است در تصادفی که مقصرید برای تخفیف های بالای ۷ سال خسارات تا سقف ۸۸۳ هزار و ۸۰۰ تومان را از جیب خود بپردازید و به بیمه تان اکتفا نکنید.Source link
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو